Het college van B&W heeft het ruimtelijk ontwikkelplan voor ‘Centrumgebied Oosterenk’ vastgesteld. Met dit plan wordt invulling gegeven aan de herontwikkeling van Oosterenk naar een gebied waar wonen, werken, leren, zorgen en recreëren hand in hand gaan.

Nieuwe leefomgeving centrumgebied Oosterenk

Oosterenk in ontwikkeling

Nieuwbouw Centrum Oosterenk in Zwolle

Een gezonde, dynamische en innovatieve stadswijk met een mix aan woon-, werk- en zorgfuncties. Dat is de toekomst voor het huidige kantorengebied Oosterenk in Zwolle. Het gebied waar werken, zorgen en leren nu centraal staat, wordt herontwikkeld tot een gezonde stedelijke leefomgeving, waar je prettig werkt, maar óók fijn woont en recreëert. De gemeente heeft hiervoor een gebiedsvisie gemaakt, die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor een deelgebied, het zogenoemde centrumgebied, wordt nu als uitwerking hiervan een 'ruimtelijk ontwikkelplan’ gemaakt. En daaraan kun jij je steentje bijdragen! Meld je aan voor de nieuwsbrief en denk met ons mee over deze nieuwe leefomgeving in Zwolle!

Bekijk gebiedsvisie
image alt

Mix van functies

Zwolle moet voor iedereen een aantrekkelijke plek blijven om te wonen, werken en verblijven. De gemeente wil de groei en verstedelijking van de stad daarom duurzaam de ruimte geven. Het kantorengebied Oosterenk, rondom ziekenhuis Isala, speelt daarin een belangrijke rol. Oosterenk heeft de potentie om uit te groeien tot een hoogwaardig, prettig en leefbaar stedelijk gebied, waar wordt gewerkt, gewoond, geleerd, gezorgd en gerecreëerd. De mix van al deze functies én de nabijheid van het landelijk gebied, met een uitgebreid recreatief netwerk, maken Oosterenk uniek.

image alt

Verbinding met de binnenstad

Het centrumgebied van Oosterenk bestaat uit een aantal locaties rondom het Isala, zoals de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter van Thienenweg, de oude bloedbank en kantoorgebouw Matisse aan de Dokter Spanjaardweg. Dit moet een gemengd gebied worden, met ruimte voor stedelijk wonen en een goede verbinding met de omliggende wijken en de binnenstad.

image alt

Ruimtelijk ontwikkelplan Oosterenk

Hoe wonen, werken en leven de bewoners en gebruikers van het centrumgebied in de toekomst? Om de invulling concreet te maken, werkt een coalitie van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed, gemeente Zwolle en de Zwolse woningcorporaties momenteel aan een ruimtelijk ontwikkelplan voor Oosterenk. Thema’s als wonen, openbare ruimte, voorzieningen en mobiliteit worden hierin verder uitgewerkt. Daarbij betrekken we op verschillende manieren de mensen die al jaren rondom Oosterenk wonen of er werken. Zij kennen het gebied namelijk als geen ander.

Meld je aan en denk mee

De komende maanden staan onder meer in het teken van participatie en gaan we met diverse belanghebbenden in gesprek. We vragen huidige, mogelijk toekomstige bewoners en andere belanghebbenden om hun mening te geven en verwerken deze input zoveel mogelijk in de ruimtelijk ontwikkelplan. Zodat wij uiteindelijk een plek kunnen creëren waar huidige én toekomstige bewoners en gebruikers zich thuis voelen. Wil je ook meedenken over de toekomst van het centrumgebied? Schrijf je dan onderaan de pagina in en we houden je op de hoogte via de nieuwsbrief.

Oosterenk
  Nieuwsoverzicht
  Planning Oosterenk