Het college van B&W heeft het ruimtelijk ontwikkelplan voor ‘Centrumgebied Oosterenk’ vastgesteld. Met dit plan wordt invulling gegeven aan de herontwikkeling van Oosterenk naar een gebied waar wonen, werken, leren, zorgen en recreëren hand in hand gaan.

Nieuwe leefomgeving centrumgebied Oosterenk

Oosterenk in ontwikkeling

Nieuwbouw Centrum Oosterenk in Zwolle

Een gezonde, dynamische en innovatieve stadswijk met een mix aan woon-, werk- en zorgfuncties. Dat is de toekomst voor het huidige kantorengebied Oosterenk in Zwolle. Het gebied waar werken, zorgen en leren nu centraal staat, wordt herontwikkeld tot een gezonde stedelijke leefomgeving, waar je prettig werkt, maar óók fijn woont en recreëert. De gemeente heeft hiervoor een gebiedsvisie gemaakt, die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het deelgebied ‘Centrumgebied Oosterenk’ heeft de coalitie de afgelopen jaren gewerkt aan een ruimtelijke ontwikkelplan (rop). Dit ROP is in juni 2024 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle en aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Bekijk Ruimtelijk ontwikkelplan Centrumgebied Oosterenk
image alt

Mix van functies

Zwolle moet voor iedereen een aantrekkelijke plek blijven om te wonen, werken en verblijven. De gemeente wil de groei en verstedelijking van de stad daarom duurzaam de ruimte geven. Het kantorengebied Oosterenk, rondom ziekenhuis Isala, speelt daarin een belangrijke rol. Oosterenk heeft de potentie om uit te groeien tot een hoogwaardig, prettig en leefbaar stedelijk gebied, waar wordt gewerkt, gewoond, geleerd, gezorgd en gerecreëerd. De mix van al deze functies én de nabijheid van het landelijk gebied, met een uitgebreid recreatief netwerk, maken Oosterenk uniek.

image alt

Verbinding met de binnenstad

Het centrumgebied van Oosterenk bestaat uit een aantal locaties rondom het Isala, zoals de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter van Thienenweg, de oude bloedbank en kantoorgebouw Matisse aan de Dokter Spanjaardweg. Dit moet een gemengd gebied worden, met ruimte voor stedelijk wonen en een goede verbinding met de omliggende wijken en de binnenstad.

image alt

Ruimtelijk ontwikkelplan Oosterenk

Met dit ruimtelijk ontwikkelplan wordt invulling gegeven aan de herontwikkeling van Oosterenk naar een gebied waar wonen, werken, leren, zorgen en recreëren hand in hand gaan. Met dit plan creëren we een onderscheidende, stadsbuurt voor Zwolle. Enerzijds is het landschap van de Westerveldse Aa als inspiratiebron genomen om een klimaatrobuuste en natuurinclusieve leefomgeving te ontwikkelen. Anderzijds de bestaande stad Zwolle en haar verstedelijkingsopgave. Deze twee, stad en landschap, ontmoeten elkaar in Centrumgebied Oosterenk. In het plan zit een mooie mix van eengezinswoningen en appartementen. In deze fase van Centrumgebied Oosterenk komen er plusminus 580 woningen in alle prijssegmenten.

Vervolg

Het college van b&w heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. De volgende stap is dat de ontwikkelaars het ruimtelijk ontwikkelplan verder uitwerken, onder meer in een bouwplan met architecten en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Ook in de volgende fase kunnen belangstellenden en belanghebbenden meedenken. Parallel wordt voor zowel de Stadsrand als de Kop van de Boulevard een wijziging voor het Omgevingsplan wordt voorbereid.

Oosterenk
  Nieuwsoverzicht
  Planning Oosterenk