Planning Oosterenk

Nieuwbouwplan Oosterenk is nog volop in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moet er nog veel werk worden verricht. Onderstaand schema laat in hoofdlijnen zien welke stappen moeten worden doorlopen voordat de bouw kan starten.

Vaststelling gebiedsvisie

De gemeente heeft een gebiedsvisie gemaakt, die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk gebiedsvisie
Nieuwbouw Oosterenk Zwolle
Nieuwbouw Senzora Deventer

Gebiedsvisie vertaald naar ruimtelijk ontwikkelplan

Op basis van de vastgestelde gebiedsvisie en de omgevingsvisie maken we een ruimtelijk ontwikkelplan voor het deelgebied Centrumgebied Oosterenk. Huidige, mogelijk toekomstige bewoners en andere belanghebbenden vragen we op verschillende manieren om mee te denken.

Vaststelling ruimtelijk ontwikkelplan

Het ruimtelijk ontwikkelplan bieden we aan het college van burgemeester en wethouders aan. Na vaststelling biedt het college van B&W het ruimtelijk ontwikkelplan aan de gemeenteraad aan ter besluitvorming.  

Nieuwbouw Senzora Deventer
Bestemmingsplan Oosterenk

Start procedure bestemmingsplan

In 2024 wordt er per deelgebied gestart met het opstellen van het bestemmingsplan (omgevingsplan). Ook in deze fase van de planvorming worden (toekomstige) bewoners, gebruikers en belanghebbenden betrokken.

Vaststelling bestemmingsplan

De bestemmingsplannen, van beide locaties, worden aangeboden aan het college van B&W en vervolgens aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Nieuwbouw Oosterenk Zwolle
Nieuwbouw Senzora Deventer

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als de bestemmingsplannen onherroepelijk zijn kan er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw.

Definitieve woning ontwerpen

2025 zal in het teken staan van het verder uitontwikkelen van het vastgestelde bestemmingsplan in ontwerpen voor de woningen.

Nieuwbouw Sensora Deventer
Blijf op de hoogte Nieuwsoverzicht
Duurzaam wonen in Zwolle Nieuwbouw Oosterenk