Succesvolle aanvraag woningbouwimpuls Oosterenk

23 juni '23

De gemeente Zwolle heeft in samenwerking met BPD, Jansen Vastgoed en deltaWonen een succesvolle aanvraag voor een Woningbouwimpuls (WBI) voor Oosterenk ingediend. De gemeente ontvangt een subsidie van 2,6 miljoen euro van het Rijk.

Wethouder Gerdien Rots (ruimtelijke ontwikkeling): “Met de toekenning van deze subsidie bevestigt het Rijk het belang van deze gebiedsontwikkeling voor Zwolle en de regio. Met deze middelen kunnen we ook de zorgen over de verkeersintensiteit in het gebied het hoofd bieden”. De aanvraag is gericht op het creëren van een kwalitatief hoogwaardig leef- en woonmilieu in Oosterenk en helpt mee bij het versnellen van het bouwen van woningen. De gemeente heeft hiervoor zelf ook 5 miljoen euro gereserveerd.

Gebiedscoalitie blij met impuls

“Samen zetten we de schouders eronder om hier een nieuw stuk stad te maken. Om bij te dragen aan de woningbouwopgave van Zwolle komen er veel betaalbare woningen in het koop- en huursegment. Voor een gezonde en prettige leefomgeving is het essentieel dat we investeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door te vergroenen en nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen”, aldus Dennis Laing, ontwikkelingsmanager bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, namens de gebiedscoalitie.

Stappen worden steeds concreter

De transformatie van Oosterenk, waar in de toekomst zowel gewerkt als gewoond wordt, vindt gefaseerd plaats door plannen per deelgebied verder uit te werken. Eind 2021 is voor het centrumgebied Oosterenk een convenant gesloten door de partijen die met de gemeente de aanvraag voor de Woningbouwimpuls hebben gedaan. Momenteel wordt voor dit deelgebied gewerkt aan een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan.

Meer lezen? Nieuwsoverzicht
Hoe nu verder? Planning Oosterenk