Uitnodiging Atelier Centrumgebied Oosterenk 16 februari 2023

27 januari '23

Op donderdag 16 februari is het tweede Atelier Centrumgebied Oosterenk. Dit kantorengebied wordt momenteel herontwikkeld naar een stedelijke leefomgeving waarin een gezonde mix van prettig werken, wonen en recreëren centraal staat. 

image alt

Programma

Tijdens deze avond laten we een tussenstand zien van de plannen voor het Centrumgebied Oosterenk. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en het geven van wensen en aandachtspunten voor het vervolg.

Datum:             Donderdag 16 februari 2023
Tijdstip:            19.00-20.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Locatie:            YourMeeting, Dokter van Deenweg 162

De bijeenkomst zal in grote lijnen uit de volgende onderwerpen bestaan:

  1. Een terugkoppeling; wat is er allemaal al gebeurd?
  2. Een informatief deel over de huidige stand van zaken van het ruimtelijk ontwikkelplan en
  3. Een blik op het vervolgproces.

image alt

Participatiemomenten

Het Atelier Centrumgebied Oosterenk is één van de participatiemomenten de aankomende periode. We vragen huidige, mogelijk toekomstige bewoners en andere belanghebbenden om hun mening te geven en verwerken deze input waar mogelijk in het ruimtelijk ontwikkelplan. Zodat we uiteindelijk een plek kunnen creëren waar huidige én toekomstige bewoners en gebruikers zich thuis voelen.

Aanmelden
In verband met de zaalgrootte stellen we het op prijs dat u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst en aangeeft met hoeveel personen u komt. Meld je aan via de knop hieronder.

Meld je aan voor het participatiemoment