Update en uitnodiging herontwikkeling Centrumgebied Oosterenk

2 januari '24

Op dinsdag 30 januari is het derde Atelier Centrumgebied Oosterenk. De afgelopen periode was het stiller vanuit onze kant, omdat we werkten aan de verdere uitwerking van het plan voor het gebied. Dit kost meer tijd dan verwacht. Graag nemen we u mee in het (vervolg)proces.

Herontwikkeling Centrumgebied Oosterenk

De gemeente Zwolle heeft voor Oosterenk een gebiedsvisie gemaakt, die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het zogenoemde Centrumgebied maken BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed en de Zwolse woningcorporaties een ruimtelijk ontwikkelplan.

Wensen en aandachtspunten

De afgelopen 1,5 jaar hebben we onder meer bewoners, andere belanghebbenden en belangstellenden gevraagd om mee te denken over de herontwikkeling. Bijvoorbeeld tijdens Ateliers Centrumgebied Oosterenk, digitale enquêtes en gesprekken. Hieruit zijn diverse wensen en aandachtspunten gekomen. Zo is er een grote behoefte aan woningen in alle prijssegmenten, meer groen en ontmoetingsplekken. Zorgen zijn er onder meer over de massa van de gebouwen, verkeersafwikkeling en parkeren. De gemene deler van de input verwerken we waar mogelijk in het ruimtelijk ontwikkelplan. Dat doen we zorgvuldig en in samenspraak met de gemeente. Daarvoor doen we onder meer de nodige onderzoeken.

image alt

Atelier Centrumgebied Oosterenk

Op dinsdag 30 januari 2024 is het volgende Atelier Centrumgebied Oosterenk. Omdat we het belangrijk vinden om u tussentijds te informeren nemen we u mee in een laatste stand van zaken. We geven u een update van het plan, onder meer over de toekomstige sfeer van de nieuwe stadsbuurt, de stedenbouwkundige opzet, de woningen met parkeeroplossing en hoe het vervolgproces eruitziet. Daarnaast beantwoorden we zoveel mogelijk vragen.

Datum:             Dinsdag 30 januari 2024
Tijdstip:            19.30-20.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Locatie:            YourMeeting, Dokter van Deenweg 162

Aanmelden

In verband met de zaalgrootte stellen we het op prijs dat u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst en aangeeft met hoeveel personen u komt.

Aanmelden Atelier Centrumgebied Oosterenk
Blijf op de hoogte Alle nieuwsberichten
Meer weten? Planning Oosterenk