Verslag participatiebijeenkomst Oosterenk

12 oktober '22

De komende jaren verandert het Centrumgebied Oosterenk in een nieuwe stadswijk van Zwolle, waarin ook gewoond gaat worden. Het eerste Atelier Centrumgebied Oosterenk vond plaats op dinsdag 27 september bij Stolte92. Ondernemers en gebruikers van Oosterenk, bewoners van Wipstrik en Berkum en belanghebbenden dachten tijdens deze avond mee over de toekomstige invulling en deelden hun wensen en aandachtspunten. De aankomende periode is er vaker de gelegenheid om mee te denken, bijvoorbeeld via een online enquête.

De avond bestond uit twee delen: een informatief gedeelte en een interactief gedeelte. De presentatie kunt u hier bekijken. Aan de verschillende thematafels zijn door de aanwezigen wensen gedeeld en aandachtspunten meegegeven. Alle opmerkingen worden op een rij gezet.

Presentatie participatie Centrumgebied Oosterenk
image alt

Thema’s

Tijdens de avond zijn door de aanwezigen diverse thema’s benoemd. Als kwaliteit van Oosterenk werd onder meer de ligging tussen de stad en het landschap aangestipt, evenals de groene Westerveldse AA. Daarnaast is er behoefte aan goede wandel- en fietsroutes, maar ook plekken waar je een kopje koffie kunt drinken en anderen kunt ontmoeten. Als zorgen zijn onder meer verkeersontsluitingen, parkeren en gebouwhoogte genoemd. Op deze website komt binnenkort een overzicht met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Vervolgstappen

De aankomende periode werken we aan de ruimtelijke uitwerking van het Centrumgebied Oosterenk. Ook mogelijk toekomstige bewoners van Oosterenk en andere belanghebbenden, zoals ondernemers op Oosterenk, vragen we om hun mening. Dit kan onder meer via deze online enquête*. De reacties, passend binnen de gestelde kaders, verwerken we waar mogelijk in het ruimtelijk ontwikkelplan. Zodat we uiteindelijk een plek kunnen creëren waar huidige én toekomstige bewoners, omwonenden en gebruikers zich thuis voelen. Het tweede Atelier Centrumgebied Oosterenk vindt naar verwachting half november plaats.

*De online enquête is gesloten. Bedankt aan iedereen die de enquête heeft ingevuld.

[Wijziging 10-11-2022] Het tweede Atelier Centrumgebied Oosterenk is verplaatst en zal in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. 

image alt

Groei Zwolle

Zwolle groeit en verstedelijkt. In de Omgevingsvisie van Zwolle is vastgesteld dat er tot 2030 minimaal 10.000 nieuwe woningen bij moeten komen in de gemeente. Oosterenk is één van de focusgebieden voor woningbouw. Een gezonde, dynamische en innovatieve stadswijk met een mix aan woon-, werk- en zorgfuncties. Dat is de toekomst voor het huidige kantorengebied Oosterenk in Zwolle. De gemeente heeft hiervoor een gebiedsvisie gemaakt, die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor een deelgebied, het zogenoemde centrumgebied van Oosterenk, wordt nu als uitwerking hiervan een 'ruimtelijk ontwikkelplan’ gemaakt. De kaders hiervoor zijn de vastgestelde omgevingsvisie van Zwolle en de gebiedsvisie voor Oosterenk.

Nieuwe leefomgeving Centrum Oosterenk in Zwolle
Nieuwsgierig? Nieuws over Oosterenk